top of page

Främmande Scener

Med vårt program för hösten 2020/våren 2021 ställer vi romantikens och modernismens konstnärliga uttryck mot varandra. Det har blivit något av en tradition för trion att alltid ha med minst ett verk av en svensk kompositör i sina konsertprogram. Första halvan av programmet ägnas helt åt svensk musik med Andrea Tarrodis ”Akacia” och Amanda Maiers pianotrio i Ess dur. Efter paus framför de Wolfgans Rimhs ”Fremde Szene III” och Robert Schumanns tredje pianotrio i G moll.


I Akacia från 2009 har Andrea Tarrodi (f. 1981) inspirerats av den svenska skärgårdens dramatiska landskap, men också av Akaciaträdets skulpturliknande form. Andrea Tarrodi har själv sagt om det här stycket: ”kanske hör man också fåglar sjunga i akaciaträdets topp.”


Amanda Maiers (1853-1894) pianotrio i Ess dur var under många år försvunnen. Det var inte förrän 2016 som den återfanns av hennes släktingar i Amsterdam. Den hade sitt moderna uruppförande den 20:e April i Korsholm tidigare i år.
Fremde Szene III är enligt Wolfgang Rihm (f. 1952) själv en kärleksförklaring till Robert Schumann. Undertiteln till detta verk är inte ”Pianotrio” utan ”Försök till pianotrio.” Rihm lyckas i detta verk fånga och återskapa den vildsinthet och oförutsägbarhet i musiken som Schumanns egen publik måste ha upplevt på sin tid.


Robert Schumanns (1810-1856) Pianotrio i G moll öppnar med en av Schumanns vackraste sonatsatser. En svepande, djärv och mörk melodi med arpeggierade utsmyckningar etablerar huvudmotiven som fyller satsen. G moll trion skrevs mot slutet av Schumanns liv när han var som sjukast. Det är ett högst personligt verk som låter oss följa med in i en musikalisk fantasi fylld av sorg, längtan, kärlek och förtvivlan.

Klicka på ikonen för att ladda ned program

bottom of page